רשימת כל המצילים יצירת קשר תרומה English
 
 
 
 
סרט דוקומנטרי באורך מלא "יהודים מצילים יהודים בתקופת השואה". במאית הסרט: שושי בן חמו.
לא מכבר נחשפנו לנושא שבנדון והחלטנו להפיק סרט דוקומנטרי על יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה. הכול שמעו על חסידי אומות העולם, אך לא רבים מכירים את סיפוריהם של היהודים שסיכנו את עצמם ולא פעם הקריבו את חייהם כדי להציל את אחיהם.
תגובות: 0   צפיות: 269
 
 
 
 
 

מאמרים בעברית אורביטו יעל, "פרשת 'ילדי וילה אמה' בראי הצלת ילדים בתקופת השואה", הקונגרס העולמי למדעי היהדות 12, חטיבה ה' (1997) אטשילדי אסף, "הצלת יהודים יוצאי בוכרה, איראן ואפגניסטאן בצרפת הכבושה 1940-1944", קובץ מחקרי יד ושם כרך ו (תשכ"ז), עמ' 221 – 243. אליגולאשווילי לוי, "כיצד ניצלו היהודים יוצאי גרוזיה בצרפת הכבושה" קובץ מחקרי יד ושם ו (תשכ"ז), עמ' 217—220. גוטמן ישראל, "לדמותו של שמואל אוסוולד רופאיזן", ילקוט מורשת ס"ז (1999), עמ' 129--136. ויינריב א', "זכרונות של רופא מגטו וילנה", ילקוט מורשת כ"ז (1979), עמ' 7—60. ביכלר יהושע, "בלוק ילדים 66 בבוכנוואלד", ילקוט מורשת כ"ה (1978), עמ' 45--60. בל-כדורי ק. י., "העליה הבלתי חוקית מגרמניה הנאצית או שבעה מסעות בלתי – חוקיים מגרמניה הנאצית לארץ - ישראל", ילקוט מורשת ח' (1968), עמ 127--144. גוטרמן בלה, "קווים לזכרו של גבור יהודי - רישיק אקסר מלבוב", משואה י"ט (1991), עמ' 198 --203. גוטרמן בלה, "יהודים מצילים יהודים", ילקוט מורשת ע"ו (2003), עמ' 75--80. גלר יעקב, "הצלת פליטים יהודים מפולין ומהונגריה בתקופת השואה על-ידי יהודי רומניה", ילקוט מורשת כרך ס"ד (1997), עמ' 29--45. יחיל לני, "ההצלה בימי השואה – הזדמנויות ומכשולים", גשר 107/2 (1982), עמ' 104—110. כהן אשר, "לדמותה של ועדת העזרה וההצלה בבודאפשט בראשית דרכה", ילקוט מורשת כ"ט (1980), עמ' 143 – 160. מרגלית דוד, מבצעי הצלה בהונגריה, משואה ב', 1974 ע' 90-95. נאדל נתן, "אחד לאחד ובאין רואה: קורות הצלתם של ילדים יהודים בידי ארגוני מחתרת באזור השאובורג באמסטרדם", ילקוט מורשת פ"ג (2007), עמ' 105--135. נשמית שרה, "גירוש יהודי סובאלק והאיזור באוקטובר - דצמבר 1939 והפעולות להצלתם", דפים לחקר תקופת השואה ב' (1982), עמ' 202--216. פלדיאל מרדכי, "ולטר סוסקינד: גיבור עלום של השואה", ילקוט מורשת ע"ו (2003), עמ' 105--111. פרל גיזלה, "'שבועת היפוקרטס' וסידור התפילה, זכור – קובץ תיעוד למסירות נפש בגיא ההריגה (תשמ"א), עמ' 88—90. קורצ'ק רוז'קה, "ילדים במחנה רכוז בוכנוולד", ילקוט מורשת ח' (1968), עמ' 42--74. שוואלב מרגיטה, "יהודיות מסלובקיה במחנה אושוויץ", ילקוט מורשת נ"ג (1992), עמ' 93 –101. ביביליוגרפיה אולינר סמואל וקתלין לי, מי לחיים? יהודי מציל יהודים, ירושלים: יד ושם, 1996 אייכלר חוה, בצל המוות - תנועת 'הנוער הציוני' בהונגריה בעיתות מבחן, יד טבנקין והנוער הציוני-המזכירות העליונה, 1992 אייכלר חוה - יהודה תלמי, חלום, מאבק, הצלה - תולדות תנועת הנוער הציוני בשטחי דוברי הונגרית 1931-1947, משואה, 1996 אלפן משה, בעין הסערה, דליה: מורשת - בית עדות והעמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, 2001. איתאי יוסף, ילדי וילה אמה, תל-אביב: מורשת, ספרית הפועלים והוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1983. בן ארצי סופי, אחד מכולם, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד וספרית הפועלים, 2007. בן שלום רפי, נאבקנו למען החיים, מורשת - ספרית פועלים, 1978. בר חן יהודית, ליאו 1913 - 1945, משרד הבטחון, 1991. גוטמן ישראל (עורך), נסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה, ירושלים: יד ושם, 1974. גרייף גדעון, המלאך הטוב מאושוויץ – סיפורו המופלא של יעקב "ג'קיטו" מאסטרו, מציל היהודים מאושוויץ, ירושלים: יד ליהודי יון וסלוניקי, 2014. גרייף גדעון, עורכת: אפרת בלברג, מציל אחי אנכי-יהודים מצילים יהודים בימי השואה, ירושלים: יד ושם, 2004. דאפי פיטר, האחים ביילסקי – ספורם של שלשה גברים שלחמו בנאצים, הצילו 1,200 יהודים והקימו כפר יהודי במעבה היער, אור יהודה: כנרת זמורה ביתן דביר, 2006. האחים בירנבאום, עץ חיים היא, תל-אביב: קווים, 2010. הרשקו צילה, ההולכים בחושך יראו אור, הרזיסטנס היהודי בצרפת, שואה ותקומה 1940 – 1949, תל-אביב: העמותה לחקר כח המגן ע"ש ישראל גלילי וצ'ריקובר, 2003. המל שמעון, אשר עשה לך עמלק מאבקם של יהודי צרפת 1938 1944, בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1989. ורבר ג'ק והלמרייך ויליאם ב', להציל את הילדים, בוכנוולד – סיפור של אבדן והצלה, ירושלים: יד ושם, 1996. טק נחמה, בגוב האריות – פרשת חייו של אוסוולד רופאייזן, ירושלים: מורשת, יד ושם ובית לוחמי הגטאות, 2000. טק נחמה, משפחת אנשי היער-יחידת הפרטיזנים של ביילסקי, ירושלים, יד ושם, 1997. כגן רעיה, נשים בלשכת הגהנום, מרחביה: הקבוץ הארצי והשומר הצעיר, 1947. כהן אשר, המחתרת החלוצית בהונגריה, הקיבוץ המאוחד, 1984. כוכבא, עדינה, פינטוק, רינה (עורכות): המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה, בית לוחמי הגטאות ע"ש קצנלסון והקיבוץ המאוחד, תשכ"ד. לב ציון אליעזר, חורבן ותקומה, ירון גולן, 2004 מילגרם אברהם, עלה אתי בגורלי, ירושלים: יד ושם, 2014. ממט רזיאל, באו מתוך הערפל, תל אביב: ביתן, 1994. עוזרד רות, נערה ושמה רנה, אור יהודה : זמורה-ביתן, 2006. פוזננסקי רינה, להיות יהודי בצרפת, ירושלים: יד ושם, 1999. פיק אהרון, רשימות מגיא ההרגה – זכרונות כתובים בגטו השולאי (ליטא) בשנות תש"ב תש"ג תש"ד, תל-אביב: איגוד יוצאי ליטא, 1998. פרידלר לאה, אם ובת בשואה – למען ידעו דור אחרון, אלון שבות: פרטי, 2008. קונפינו ברוך, עליה ב' – מחופי בולגריה, ירושלים- תל – אביב: אחיאסף, 1965. קלמפר אליזבת, להתראות בארץ ישראל – מאבקו של אהרון מנצ'ר להצלת ילדים יהודים בוינה הנאצית, הועד המרכזי ליהודי אוסטריה בישראל, 2000. קפל שמואל רנה, מאבק יהודי בצרפת הכבושה, ירושלים: יד ושם, תשמ"א. קצבורג נתנאל (עורך), פדות – הצלה בימי שואה, אוניברסיטת בר-אילן, 1984. רבס פרץ, מול נחשולי הרוע, דליה: מערכת, 2001. רונן אביהו, הקרב על החיים , השומר הצעיר בהונגריה 1944, הוצאת "יד יערי", 1994. שחר יגאל, הו מאדרה – סיפור אהבה באושוויץ- עליזה וברוך מסלוניקי, ירושלים: יד ושם, 2002. שטארק ולריה, אחת מני אלף – מיומנה של רופאה בברגן-בלזן, תל-אביב: גאוגרפיקה, 1951. שליט-אלכסנדרוביץ אמיליה, "הייתי רופאת המחנה", מתוך ליבנה נתן (עורך), לוחמת נשים: ספורו של מחנה כפיה נאצי (AEG), תל-אביב:איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל, 1979, עמ' 70—76. שפהרד נעמי, וילפריד ישראל, שגריר ללא ארץ, ירושלים: מוסד ביאליק, 2012. Davidovici Edith, I Shall Live: An Inspiring Story of Triumph and Survival, Paris: E. Davidovici, 2004. Lengyel Olga, I Survived Hitler's Ovens, New York: Avon Book Division, 1945. Perl Gisella, I was a Doctor in Auschwitz, New Hampshire: Ayer Company Publishers, Inc. 1948. Rosensaft Hadassah, Yesterday – My Story, New York, Jerusalem: Yad Vashem and the Holocaust Survivors' Memories Project, 2005. מאמרים באנגלית Waltzer Kenneth, Jews Rescuing Jews: Jewish Rescuers Who Helped Save Children and Youths in Buchenwald, Michigan State University, World Federation of Jewish Child Survivors, Las Vegas, Nevada, Nov. 3, 2013.