רשימת כל המצילים יצירת קשר תרומה English
 
 
 
 
סרט דוקומנטרי באורך מלא "יהודים מצילים יהודים בתקופת השואה". במאית הסרט: שושי בן חמו.
לא מכבר נחשפנו לנושא שבנדון והחלטנו להפיק סרט דוקומנטרי על יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה. הכול שמעו על חסידי אומות העולם, אך לא רבים מכירים את סיפוריהם של היהודים שסיכנו את עצמם ולא פעם הקריבו את חייהם כדי להציל את אחיהם.
תגובות: 0   צפיות: 238
 
 
 
 
 

ספרים אבן - בנימין אליעזר ובנימין רביד (עורכים), סקשפהרוור – זכור, יהודי סקשפהרוור והסביבה, ירושלים: "שם", 1997. אגמון אפרה, שומר אחי, דליה: "מערכת", 2008. אופנר רוברט, נשארתי בחיים במקרה. בודפשט 1944, תרגום לעברית, דליה: הוצאת המחבר ו"מערכת", 1997. אייכלר חוה, בצל המוות - תנועת 'הנוער הציוני' בהונגריה בעיתות מבחן, יד טבנקין והנוער הציוני-המזכירות העליונה, 1992. אייכלר חוה - יהודה תלמי, חלום, מאבק, הצלה - תולדות תנועת הנוער הציוני בשטחי דוברי הונגרית 1931-1947, משואה, 1996. איינהורן, אביב אחרון – של יהדות מרמרוש, תל-אביב: הוצאת המחבר, 1963. אלפן משה, בעין הסערה, דליה: מורשת - בית עדות והעמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, 2001. אשר ארני, עיין אחת בוכה, עיין אחת צוחקת, העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, דליה: "מערכת", 2002. בלנק נעמי וחיים גניזי, מחתרת הצלה 'בני עקיבא' בהונגריה בתקופת השואה, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 1993. בן חיים נתן (עורך), יד לבית"ר בהונגריה 1928 – 1948, הועד להנצחת בית"ר הונגריה, 1989. בן שלום רפי, נאבקנו למען החיים, מורשת - ספרית פועלים, 1978 . ברזל אלכסנדר (עורך), חלומות, מאבקים, תולדות גורדוניה מכבי הצעיר 1938 – 1950, דליה: "מערכת", 2000. גור דוד, אחים להתנגדות ולהצלה - המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בעת מלחמת העולם השנייה, דליה: העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, 2004. חברי קיבוץ געתון, לפני בוא השיכחה - זיכרונות חברי קיבוץ געתון, געתון: הוצאה פרטית, 1985. כהן אשר, המחתרת החלוצית בהונגריה, הקיבוץ המאוחד, 1984 . ישראל משה, מבשרים, מגשימים, לוחמים ומצילים, תנועות חלוציות של הקיבוץ המאוחד בהונגריה, דליה: "מערכת", 1999. ישראל משה, ד"ר דב לזר (עורכים), דרור, הבונים, העובד - תנועות חלוציות בהונגריה. בחסות המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית, בית לוחמי הגיטאות והבונים דרור, 1994. לזר מיכאל, מאבק לחיים ותקווה לגאולה. הוצאה פרטית 1992. פלגי יואל, רוח גדולה באה, תל-אביב: עם עובד, 1977. פרץ רבס, מול נחשולי הרוע, דליה: מערכת, 2001 . רונן אביהו, הקרב על החיים, גבעת חביבה: יד יערי, 1994. שמידט שלמה (עורך), בגלוי ובמחתרת - הנוער הציוני הדתי במרכז אירופה, תל-אביב: מורשת, 1992. Benedek István Gábor-Vámos György, Tépd le a sárga csillagot Pallas Lap és Könyvkiadó Budapest, 1990 (קרע את הטלאי הצהוב) Grossman Alexander, Nur das Gewissen, Carl Lutz und seine Budapester Aktion Geschichte und Porträt, Wald 1986 . Ildikó Until Ruth: A névtelen Smulik. Tel Aviv 1994. (שמוליק האלמוני). .Salamon Mihály, Keresztény voltam Európában. Népünk kiadása,TA, 1956 (מיכאל סלומון, נוצרי הייתי באירופה). Strobl Ingrid, Die Angst kam erst danach. Jüdische Frauen im Wiederstand in Europa 1939 – 1945. Fischer Verlag. Frankfurt am Mein 1998. (הפחד בא אחר כך - נשים יהודיות בתנועת ההתנגדות באירופה 1939-1945). מאמרים בעברית דוד מרגלית, מבצעי הצלה בהונגריה. משואה ב', 1974 ע' 90-95.