רשימת כל המצילים יצירת קשר תרומה English
 
 
 
 
סרט דוקומנטרי באורך מלא "יהודים מצילים יהודים בתקופת השואה". במאית הסרט: שושי בן חמו.
לא מכבר נחשפנו לנושא שבנדון והחלטנו להפיק סרט דוקומנטרי על יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה. הכול שמעו על חסידי אומות העולם, אך לא רבים מכירים את סיפוריהם של היהודים שסיכנו את עצמם ולא פעם הקריבו את חייהם כדי להציל את אחיהם.
תגובות: 0   צפיות: 276
 
 
 
 
 
רשתות ההתנגדות היהודיות בצרפת במהלך מלחמת העולם השנייה פעלו בתקופה שבין כיבוש צרפת ביוני 1940 ועד ספטמבר 1944. כל אחת מהרשתות הוקמה כגוף נפרד ואוטונומי יחד עם זאת הן שיתפו פעולה ביניהן בפעילויות שונות ולעיתים קרובות חברים ברשת אחת פעלו גם במסגרת של רשת אחרת. הרשתות פעלו בתחומים מגוונים: הגשת סיוע חמרי וסעד דתי ורוחני לעצורי מחנות המעצר, הברחת עצורים מהמחנות, הסתרת יהודים במקומות מחבוא, הנפקת תעודות מזויפות וחלוקתן, הברחת ילדים לשוויץ, הברחת יהודים לספרד, הברחה וחלוקה של כספים לצרכי הפעילות המחתרתית, הקמת קבוצות גרילה בערי צרפת וקבוצות מאקי (פרטיזנים) בדרום צרפת.

רשתות אלה התאחדו לארגון גג בשם "הארגון היהודי למאבק"(Organisation Juive de Combat-OJC) . מאות מחברי הארגון השתתפו בקרבות לשחרור צרפת לאחר הפלישה לנורמנדי (Normandy ) והוכרו לאחר המלחמה על ידי השלטונות הצרפתים כחברי ארגון לוחם בנאצים וקיבלו עיטורי מלחמה. ארגון הגג הקיף את תשע רשתות ההתנגדות היהודיות הבאות: ה- A.J., הצופים היהודים, תנועת הנוער הציוני, אוז"ה- קבוצת גארל (OSE - Garel), הרבנים של המחנות, ועד רחוב אמלו (Amelot), קבוצת אנדרה, קבוצת מוסה עבאדי (Moussa Abadi) והקבוצה ההולנדית. כ- 230,000 יהודים מתוך כ- 320,000 שהיו בצרפת בראשית המלחמה (המספר כולל פליטים יהודים מבלגיה) ניצלו מידי הנאצים ומידי הצרפתים. כמאתיים חברים בתנועת ההתנגדות היהודית נהרגו במהלך פעילותם המחתרתית. שעורי ההצלה הגבוהים של יהודי צרפת נבעו בחלקם מגורמים אוביקטיביים ובחלקם כתוצאה מפעילות הארגונים היהודיים. להלן הגורמים האובייקטיביים המיוחדים ששררו בצרפת שמסבירים את שעורי ההצלה הגבוהים של היהודים: א. עד נובמבר 1942 יהודים צרפתים רבים מצאו מקלט מהנאצים באזור הדרומי "החפשי". ב. החל מנובמבר 1942 עד ספטמבר 1943 מצאו יהודים רבים מקלט באזור שהיה כבוש על ידי האיטלקים. ג. בצרפת היו כוחות גרמניים מעטים יחסית לשטחה לצורך מימוש ה"פתרון הסופי". ד. בגבולה של צרפת היו שתי מדינות נייטרליות, בלתי כבושות, ספרד ושוויץ אשר שמשו מפלט לאלפי אנשים למרות קשיי המעבר אליהן. ה.ככל שהתארך זמן הכבוש הגרמני ובעיקר לאחר כיבושה של כל צרפת על ידי הגרמנים והטלת עבודות הכפיה על הצעירים הצרפתיים, גברה ההתנגדות למשטר וישי ולגרמנים. במקביל גברו מספר הגורמים, מוסדות ויחידים שהיו מוכנים לסייע בהצלת יהודים. ו. צרפת שוחררה בשלב מוקדם יחסית: קיץ 1944. לכן יהודי צרפת היו חשופים למכונת ההשמדה הנאצית במשך תקופה יחסית קצרה יותר. הארגונים היהודים ידעו לנצל ולרתום את הגורמים הללו לצרכי הצלת יהודים. הם היו ה"רוח החיה" מאחורי מבצעי ההצלה. העובדה שחלק מהארגונים היהודיים פעלו בתחילה תחת מטריה ליגאלית עזרה להשגת תקציבים, קשרים ומידע. הארגונים שנאלצו לעבור למחתרת בשלב מאוחר יותר של המאבק, נהנו מהתשתיות ולמדו מנסיונם של הארגונים שפעלו במחתרת כבר מתחילתו של המאבק. הגורם שהשפיע ביותר על גיבוש פעילותה ועיצוב אופייה של תנועת ההתנגדות היהודית היה הקמתו של ארגון ה"צבא היהודי" – ה- A.J.. מאבקו היחודי של ארגון זה היה בראיתו את הפתרון הכולל לבעיה היהודית בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. מסגרת אידאולוגית זו משכה לארגון בני נוער ציוניים מכל קצוות הקשת הפוליטית. עם תום המלחמה רבים מוותיקי ההתנגדות היהודית בצרפת נרתמו למאבק להקמת מדינת ישראל. הם השתלבו ב"הגנה" ותרמו ליצירת התשתית לעבודת השליחים הארץ ישראליים בצרפת: במערכות העלייה הבלתי חוקית, ברכש נשק, בפעילות האלחוט, ביצירת קשרים עם הממשל הצרפתי ובמחנות הגיוס וההכשרה הצבאית. חברים רבים עלו לארץ ישראל והשתתפו בקרבות מלחמת העצמאות. מבוסס על הספר: ד"ר צילה הרשקו, ההולכים בחושך יראו אור, הרזיסטנס היהודי בצרפת, שואה ותקומה 1940 – 1949, תל-אביב: העמותה לחקר כח המגן ע"ש ישראל גלילי וצ'ריקובר, 2003.