רשימת כל המצילים יצירת קשר תרומה English
 
 
 
 
סרט דוקומנטרי באורך מלא "יהודים מצילים יהודים בתקופת השואה". במאית הסרט: שושי בן חמו.
לא מכבר נחשפנו לנושא שבנדון והחלטנו להפיק סרט דוקומנטרי על יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה. הכול שמעו על חסידי אומות העולם, אך לא רבים מכירים את סיפוריהם של היהודים שסיכנו את עצמם ולא פעם הקריבו את חייהם כדי להציל את אחיהם.
תגובות: -1   צפיות: -1
 
 
 
 
 

שם בעברית שם באנגלית * מדינה בשנה * קיבל/ה את אות המציל בעודה/ו בחיים א אגמון אפרים Agmon Efraim הונגריה 2014 אגמון ציפורה הונגריה 2014 אדורם יעקב Adoram Ya'akov הונגריה 2013 ד"ר אונגר יהושוע Dr. Ungár Yehoshua - Sándor הונגריה 2015 אוסטרובר דינה דוניה "Ostrover Dina "Donia * אוקראינה 2013 אורן חנה Oren Hanna * הונגריה 2016 אייזיקוביץ זאב Eisikovics Seff הונגריה 2014 איינהורן אשר Einhorn Anschel הונגריה 2016 איתאי יוסף - יושקו אינדיג Itai Josef - Yoshko Indig יוגוסלביה 2012 ד"ר אטשילדי אסף Dr. Atchildi Asaf * צרפת 2016 אליגולשווילי יוסף Eligoulachvili Joseph צרפת 2016 אליגולשווילי ליאון Eligoulachvili Leon * צרפת 2016 אלפן-אלפנט משה-מרטון "פיל" Alpan – Elefánt Moshe הונגריה 2014 אפנצלר ארנסט (אורי) Apanzler Arnest צרפת אקשטיין יונה Eckstein Jonas סלובקיה 2014 ארוך דייזי Aroch Daizy יוון 2016 אריאלי זהבה Arieli Zehava הונגריה 2012 ב ד"ר באלאז' עליס Dr. Balázs Alice הונגריה 2012 בארי יעקב Beeri Yakov הונגריה 2016 בורגר אדולף Burger Adolf סלובקיה 2017 בידרמן משה Biedermann Moshe הונגריה 2014 ד"ר ביליצר אדוניהו Dr. Billitzer Adonyahu הונגריה 2012 ד"ר בימקו – רוזנספט הדסה Dr. Bimko – Rosensaft Hadassah פולין 2017 ביסליכס משה Bisseliches Moshe הונגריה 2016 בירנבאום הני Birnbaum Henni הולנד 2011 בירנבאום יהושע Birnbaum Joschua הולנד 2011 בלאו חיים Blau Haim הונגריה 2016 בלום פנינה Blum Pnina * הונגריה 2013 בן זאב אביגדור Ben -Zeev Avigdor הונגריה 2016 בן-פורת חוה Ben-Porat Hava הונגריה 2014 בן-פורת יוסף Ben-Porat Joseph * הונגריה 2014 בן צבי יונה Ben Tzvi Jona * הונגריה 2016 בן צבי מרדכי Ben-Zvi Mordechai * פולין 2016 בנשלום רפי Benshalom Rafi הונגריה 2015 בנשלום תמר Benshalom Tamar הונגריה 2015 בקנרוט-ברוניצקי נפתלי Backenroth-Bronicki Naftali פולין 2016 ברזל שושנה Barzel Shoshana * הונגריה 2013 ברנד הנזי Brand Hansi הונגריה 2017 ברנד יואל Brand Joel הונגריה 2017 בר סלע דוד Bar Sela David הונגריה 2016 ברקו נחמן Berko Nahman הונגריה 2014 ג גוטליב ישעיהו Gottlieb Yeshyahu פולין 2017 גולדפרב נשקה Goldfarb Neshka הונגריה 2014 גולדפרב צבי Goldfarb Tzvi הונגריה 2014 גור דוד Gur David * הונגריה 2011 גינת איתן Guinat Eitan צרפת 2012 גינת לילי Guinat Lili * צרפת 2012 גרונשטין-שייגם רשל Grunstein Rachel צרפת 2017 גרוסמן אלכסנדר Grossmann Alexander הונגריה 2016 ד"ר גרוזינגר אלכסנדר Dr. Grózinger Sándor הונגריה 2012 גרונהוט אהרון Grunhut Aron סלובקיה 2017 גרינוולד דוד Grünwald David הונגריה 2012 גרינפלד חנה Grünwald Hanna הונגריה 2014 ד דותן יוסף Dotan Joseph הונגריה 2016 דיושי יעקב Diósi Yakov הונגריה 2013 ה הולנדר יעקב Holländer Yakov * הונגריה 2015 הונוולד שמחה Hunwald Simha הונגריה 2016 הכהן הילל Hakohen Hilel הונגריה 2016 הלוי חוה Halevi Hava * הונגריה 2012 הרבסט יהודית Herbst Judith הונגריה 2015 הרבסט יצחק Herbst Yitzhak הונגריה 2015 הרמן אורי Hermann Uri הונגריה 2014 הררי ישראל Harari Yisrael הונגריה 2014 ו ווייסקופף משה Weiszkopf Moshe הונגריה 2015 וולף גלפרין Galperin Wolf * פולין 2016 ויזל חיים Wiesel Haim הונגריה 2016 וייל שרגא Weill Shraga הונגריה 2014 וייס אליעזר Weisz Eliezer הונגריה 2015 וייס ורה Weisz Vera הונגריה 2013 וייס יהושוע Weisz Yehoshua הונגריה 2015 וייס מרדכי Weisz Mordehai הונגריה 2012 וייס משה Weisz Moshe הונגריה 2015 וילר-שייגם נלי Willer Nelly * צרפת 2017 ורדי אסתר Vardi Esther * הונגריה 2013 ח חודשמיד-אודקרק בטי Goudsmit-Oudkerk Betty * הולנד 2016 י ד"ר יעקבי מנחם (עוזי) Dr. Jacoby Emil (Uzi) * הונגריה 2015 ישראל וילפריד Wilfrid Israel גרמניה 2016 כ כהן הרי Cohen Harry * הולנד 2016 כהן שלמה Cohen Shlomo הונגריה 2017 כהני מאיר Kahani Meir Yehuda הונגריה 2013 כהן מרגוט Cohen Margot * צרפת 2012 כהן-קטנבורך סיני Cohen-Kattenburg Siney * הולנד 2016 כוכבי שרה Kohavi Sarah הונגריה 2012 כץ משה Katz Moshe הונגריה 2012 ל לביא דוד Lavi David הונגריה 2017 לביא ירמיהו Lavi Yirmiyahu * הונגריה 2013 לב-ציון אליעזר Lev-Zion Eliezer * צרפת 2011 לואנג'ה ג'ורג' Loinger Georges * צרפת 2017 לואנג'ה פאני Loinger Fanny צרפת 2017 לוונהיים שמואל Löwenheim Shmuel הונגריה 2012 פרופ' לוי אריה Prof. Levi Arie הונגריה 2012 לוי יהודה Levi Yehuda הונגריה 2012 ליאונס מקס (ניקו) Leons Max (Nico) * הולנד 2011 ליינר גיורא Leiner Giora הונגריה 2015 מ מאיר יוסף Meir Joseph הונגריה 2014 מאסטרו אסתר Maestro Ester יוון 2016 מאסטרו יעקב Maestro Jacob * יוון 2014 מירון יעקב Meron Jacob הונגריה 2014 מקאי יהודית Makai Judith * הונגריה 2013 מרסו מרסל Marceau Marcel (Mangel) צרפת 2016 מרקוביץ פבזנר שמואל Pevzner Markowitz Shmuil רוסיה 2016 נ נדב אפרים Nadav Ephraim הונגריה 2013 נדב ציפורה Nadav Tzipora * הונגריה 2013 נדיבי צבי Nadivi Tzvi הונגריה 2012 נויבירט יהושוע Neuwirth Yehoshua * הונגריה 2013 ס סוסקינד וולטר Suskind Walter הולנד 2017 סימון משה Simon Moshe הונגריה 2017 סיקירסקי דניס Siekierski Denise * צרפת 2011 סלומון מנחם מנדל Salamon Mihály הונגריה 2013 סנטו חדוה Szántó Hedva הונגריה 2014 סנטו שמואל Szántó Shmuel * הונגריה 2014 ע עמיר מרים Amir Miriam * הונגריה 2015 עצמון חנה Atzmon Hanna * הונגריה 2013 עצמוני יוסף Atzmoni Joseph הונגריה 2014 עשהאל דוד Asael David הונגריה 2013 פ פונק אריה Funk Arie הונגריה 2016 פוקס ברכה Fuksz Braha הונגריה 2012 פייגנבאום בנימין Feigenbaum Benjamin הונגריה 2013 פייסט פיליפ Phillip Feist צרפת 2017 פינקהוף-ווטרמן מרים Mirjam Pinkhof-Waterman הולנד 2017 פינקהוף מנחם Menachem Pinkhof הולנד 2017 פלג מרים Peleg Miriam * פולין 2016 פליישר מרדכי Fleischer Mordehai * הונגריה 2012 הרב פסח משה שמעון Rabbi Moshe Shimon Pessach יוון 2015 פצ'יפיצ'י גודפרדו Gofferdo Pacifici איטליה 2017 פריאר רחה Freier Recha יוגוסלביה 2012 פרידמן אביגדור Friedmann Avigdor הונגריה 2013 פרידמן דוד Friedmann David הונגריה 2013 פרידמן מאיר Friedmann Meir * הונגריה 2011 פריימן אביגדור Freiman Avigdor הונגריה 2012 פריימן צבי Freiman Tom * הונגריה 2016 ד"ר פרל גיזלה Dr. Perl Gisella רומניה 2017 צ צימטבאום מלה Zimetbaum Mala פולין צוקרמן אהרון Zuckermann Aharon * הונגריה 2013 צור חיים Tzur Haim * הונגריה 2016 צור לאה Tzur Lea * הונגריה 2016 צימרמן דן Zimmermann Dan הונגריה 2015 ק קאלב בן ציון Kalb Ben Zion סלובקיה 2016 קדמון אליעזר Kadmon Eliezer הונגריה 2012 פרופ' קדרי מנחם צבי Prof. Kadari Menahem Tzvi הונגריה 2013 ד"ר קואנקה לאון Dr. Cuenca Leon יוון 2017 קומוי נתן Otto Komoly הונגריה 2013 ד"ר קוניג משה Dr. König Moshe הונגריה 2012 קוש אברהם Kos Avraham * הונגריה 2013 קליין אנה Klein Anna * הונגריה 2016 קליין ליליאן - לייבר Lieber Klein Liliane * צרפת 2017 קליין תיאו Klein Theo * צרפת 2017 קליינמן חייה Kleinmann Haya * הונגריה 2013 קמה ירמיהו Kama Yirmiyahu הונגריה 2015 קרני אברהם Karni Avraham הונגריה 2014 קרני קלרי Karni Klari * הונגריה 2013 ר רבס מרתה Révész Marta * הונגריה 2012 רבס נעמי Révész Noemi הונגריה 2013 רבס פרץ Révész Peretz הונגריה 2013 רובינשטיין ברטה Berta Davidovitz Rubinsztejn * הונגריה 2014 רוזה אהרון Roza Aharon פולין 2017 הרב ד"ר רוזנבאום פנחס Rabbi Dr. Rosenbaum Pinhas הונגריה 2013 רוזנבלום ישעיהו Rosenblum Yeshayahu הונגריה 2012 רוזנבלום לאה Rosenblum Lea * הונגריה 2012 רוט יצחק Roth Yitzhak הונגריה 2014 רוט מרים Roth Miriam * הונגריה 2014 רוטמן יצחק (גיורג' ג'ורי) Győri Gyuri * הונגריה 2014 רוטנברג ונדה Rotenberg Wanda פולין 2016 רונן אברהם Ronen Avraham הונגריה 2015 רונן יעקב Ronen Yakov הונגריה 2016 רופאייזן-שיפר הילה Rufeisen-Schupper Hella * פולין 2016 רזון יעקב (ג'קו) Yaacov (Jacko) Razon יוון 2015 ש שגיא אליהו Sagi Eliyahu הונגריה 2014 שוואלב מארגיטה פולין 2017 שוורץ שמואל אריה Schwartz Shmuel Arie הונגריה 2015 שוראקי אנדרה Andre Chouraqui צרפת 2017 שחר צבי Shahar Tzvi * הונגריה 2016 שטרן דוד Stern David הונגריה 2016 שטרן יצחק Stern Yitzhak * הונגריה 2012 שטרנבוך רחה פולין 2017 שלו אלי Shalev Eli הונגריה 2014 שליט אלכסנדרוביץ אמיליה לטביה 2017 שלמון יצחק Shalmon Yitzhak * הונגריה 2013 שמעוני דב Shimoni Dov * הונגריה 2012 הרב שניאורסון זלמן Rabbi Schneerson Zalman צרפת 2016 שרודי יהודית Charody Judith * הונגריה 2012