רשימת כל המצילים יצירת קשר תרומה English
 
 
 
 
סרט דוקומנטרי באורך מלא "יהודים מצילים יהודים בתקופת השואה". במאית הסרט: שושי בן חמו.
לא מכבר נחשפנו לנושא שבנדון והחלטנו להפיק סרט דוקומנטרי על יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה. הכול שמעו על חסידי אומות העולם, אך לא רבים מכירים את סיפוריהם של היהודים שסיכנו את עצמם ולא פעם הקריבו את חייהם כדי להציל את אחיהם.
תגובות: 0   צפיות: 269
 
 
 
 
 

יהודים מצילים יהודים הוקרה ממלכתית וציבורית ליהודים שגילו גבורה עליונה בהצלת יהודים בשואה סרט וספר ביזמת משה גרומב ואברהם חולי על סיפורי גבורתם של יהודים שהצילו יהודים בשואה – חשיפה, הכרה, הוקרה, דיון, לימוד ומחקר יהודים רבים סיכנו את חייהם עד כדי חירוף נפש במאמץ להציל יהודים אחרים בשואה. הדעת אינה סובלת את ההבחנה בין חסידי אומות העולם שאינם יהודים - הזוכים להוקרה ממלכתית ממדינת ישראל - ובין היהודים שעסקו במבצעי הצלה, גילו אומץ לב והצילו רבים מבני עמם. גם ליהודים אלו מגיע מסלול הכרה והוקרה מכובדים, קבועים ובולטים ממדינת ישראל והם צריכים לתפוס מקום בולט בהיסטוריה של השואה ובתולדות עם ישראל. מצילים יהודים עדיין חיים בישראל ובעולם. עם חלקם נפגשנו, הם מעל גיל 90 והמבוגר ביניהם בן 106 ומתגורר בצרפת. כולם אנשים צנועים שסיכנו את חייהם למען הצלת אחים. רבים מהם היו אז בני נוער וצעירים. רבים שילמו בחייהם. בזכותם, לאחר ארבע שנות ההשמדה, נותרו בחיים מאות אלפי יהודים. רבים מהם עלו לישראל, הקימו משפחות ותרמו לתקומת המדינה ולשגשוגה. אף על פי שמיתוס הפסיביות היהודית בשואה הופרך במלואו במחקר האקדמי, הוא מוסיף להתקיים בתפיסה העממית ובא לידי ביטוי בצירוף המילים "כצאן לטבח". את המיתוס הזה יצרו הנאצים, כדי להטיל את האשמה על קרבן מעשיהם ולזכות את עצמם. לצערנו, עד היום, שבעים ושתיים שנה לאחר תום מלחמת העולם השנייה, לא זכה נושא הצלתם של יהודים בידי יהודים לתשומת הלב הראויה לו, לא נחקר דיו מבחינה אקדמית, לא קיבל הכרה ציבורית הולמת ולא עלה על סדר היום הציבורי. נושא זה לא זוכה ליחס הראוי לו מצד המדינה באמצעות חוקיה ומוסדותיה. יהודים מצילים קיבלו הכרה מראשי מדינות זרות, אבל לא ממדינת ישראל. רבים הלכו לעולמם בתחושה שאיש לא שמע את סיפורם. לעומת זאת, לא יהודים שהצילו יהודים מוכרים כחסידי אומות עולם. גם המצילים וגם הניצולים – יהודים ולא יהודים - בוודאי לא חשבו במונחים של דת ולאום כאשר עשו את מעשי הגבורה שלהם. אין לתחום את זכרם בקטגוריות אלו. נזכור ונוקיר את נשמותיהם האצילות. הפרויקט א. העלאת סיפור גבורתם של יהודים שהצילו יהודים על סדר היום הציבורי בארץ ובעולם באמצעות הפקת סרט וספר, שיציגו את נושא הגבורה היהודית ואת הגיבורים היהודים שחירפו את נפשם והצילו מאות אלפי יהודים. כך יגיע נושא זה לתודעה העולמית ויונחל לדורי דורות. ב. צעדים ממלכתיים של חקיקה במדינת ישראל ותכנון מסלול מסודר ומכובד להכרה ולהוקרה של יהודים שחירפו את נפשם בהצלת יהודים בשואה. היזמים והפעילים דר' אברהם חולי-מצ"ב קורות חיים משה גרומב-מצ"ב קורות חיים שושי בן חמו, הבמאית והמפיקה של הסרט. יחד נצא למסע המרתק של הכנת סרט הדוקומנטרי על הגיבורים היהודים. אנחנו, יזמי הסרט, פעילים למען הקהילה בהתנדבות מזה עשרות שנים. כל רצוננו הוא לעשות למען החברה והמדינה. בואו הצטרפו אלינו ויחד נגשים את חלום הפרויקט לתפארת מדינת ישראל והעם היהודי בארץ ובעולם. התקציב העלויות להפקת הסרט הן גבוהות, ואנו, אברהם חולי ומשה גרומב, מבקשים את תרומתכם. עלויות ההפקה -300,000 ש"ח. כסכום ראשוני להפעלת הפרויקט, אנו תרמנו מכספנו 20,000 ₪ וגייסנו תרומות בסכום נוסף של 25,000 ₪.עתה, אנו מבקשים לגייס את יתרת הסכום בסך של 255,000 ₪. לידיעתכם, הפקת הסרט החלה כבר. התרומות תרומה של 50-4999 ש"ח תזכה את התורם במכתב תודה. תרומה של 5,000 ₪ ויותר תזכה את התורם גם בקרדיט בסרט לרבות האפשרות להנצחה יקירים. התרומות לפקודת עמותת "זינוק לדרך חדשה" (ע"ר).לעמותה אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה ואישור ניהול תקין. סכום התרומה במלואו יועבר להפקת הסרט. כל תורם יקבל קבלה כחוק. החשיפה אנו מבקשים להנחיל את סיפורי הגבורה וההצלה לדורות הבאים. אנו מבקשים ממדינת ישראל לכונן צעדים ממלכתיים להוקרת היהודים שחירפו את נפשם בהצלת יהודים בשואה. הסרט יוצג לפני מיליוני בני נוער ובוגרים בארץ ובעולם. אנו נפעל לשילובו בתוכניות הלימודים של משרד החינוך, בפעילויות תנועות הנוער,בהדרכה במוסד "יד ושם", בהדרכה במסעות למחנות ההשמדה באירופה, במוזיאונים להנצחת השואה בארץ ובעולם ועוד. הרקע ההיסטורי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, וגורלו של העם היהודי בעבר, בהווה ובעתיד עומד במרכז ההוויה שלה. השואה שהתחוללה במהלך מלחמת העולם השנייה הביאה לרציחתם של כשישה מיליון יהודים, כשליש מהעם היהודי בעולם באותה עת. היום העם היהודי מונה 14.4 מיליון נפש, כ-4 מיליון פחות ממספרו ערב מלחמת העולם השנייה. המדינה והציבור מנציחים את השואה ואת האבל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה בפעולתו של מוסד "יד ושם", במפעל "לכל איש יש שם" ובעוד פעולות רבות אחרות - ממלכתיות, ציבוריות ופרטיות - כולן ביטוי למעשה ההיסטורי הבלתי נתפס, רצח של שישה מיליון יהודים. בחוק הזיכרון לשואה ולגבורה 1953 הטילה ממשלת ישראל על מוסד "יד ושם" לשמש רשות זיכרון לחסידי אומות העולם, ששמו נפשם בכפם ופעלו להצלת יהודים. מאז הקמת הוועדה לציון חסידי אומות העולם ב-1963 ועד היום הוכרו כ-26,000 אנשים אצילי נפש מתוך עמי אירופה, אשר בחרו לציית למצפונם ולהציל נפשות מבני העם היהודי, ובזכותם ניצלו מאות אלפים. מצד אחר - ההיסטוריוגרפיה של השואה נוטה להתרכז ביהודים כקרבנות, אף על פי שלצד הטרגדיה של השמדת עם בממדים בלתי נתפסים פעלו יהודים רבים נגד הגורל המר שייעדו להם הנאצים. מאות אלפים לחמו בצבאות הברית ובשורות הפרטיזנים, מרדו בגטאות והתקוממו במחנות ההשמדה. אחת התופעות הבולטות של הגבורה היהודית בשואה היא תופעה זו של יהודים שהצילו את בני עמם. אלפי יהודים פעלו בדרכים מחתרתיות כדי להציל את אחיהם. בתמונה הכוללת של השואה חסרה אפוא נקודת המבט של היהודים לא רק כקרבנות אלא גם כגיבורים העושים ככל יכולתם למען הצלת אחיהם. התופעה ראויה להדגשה משום שהיא מקור גאווה לכל בן העם היהודי ובייחוד לבני נוער ולצעירים, שמעשיהם של המצילים יכולים להיות להם מקור השראה. התופעה ראויה למקום בולט בהיסטוריה של השואה, ויש בה כדי לשנות את תדמיתם של הקרבנות. ישראלים רבים החיים כיום וגם הדורות הבאים חייבים את חייהם לאותם מצילים יהודים שפעלו בגבורה. מאות ואלפי יהודים הצילו את אחיהם היהודים, אך סיפוריהם לא זכו לתהודה ציבורית נאותה. חקר התופעה מעלה שרובם נעזרו ביהודים בתהליך ההצלה, ובלעדי הסיוע של היהודים הייתה שליחותם קרוב לוודאי נכשלת. יהודים רבים שיכלו למלט את עצמם בחרו לסכן את חיים ולהציל אחרים. מקצתם שילמו על כך בחייהם. בגבורה רבה הם השתמשו בתחבולה, בזיוף מסמכים, בהברחה, בהסתרה, במילוט ובאמצעים אחרים כדי להבטיח כי בתום הקרבות וההשמדה ייוותרו יהודים חיים על אדמת אירופה. פעילותם היא דוגמה ומופת לסולידריות יהודית ואנושית. היקף ההצלה בידי יהודים, כמו תופעת חסידי אומות העולם, היה יוצא דופן ולא נחלת הכלל, ואף על פי כן נעשו פעולות הצלה בכל מדינות אירופה – הן בארצות המוצא של היהודים הן בארצות שאליהן ברחו מאיומי הרצח. יש דוגמאות רבות של הצלה בידי יהודים בהונגריה, בבלגיה, בסלובקיה, בהולנד, בליטא, בצרפת, ביוון, בגרמניה ועוד. למרות התנאים הקשים והמשתנים בכל מדינה נעשו פעולות רבות ומגוונות של הצלה בידי יהודים בכל רגע נתון מעליית הנאצים לשלטון ועד סוף מלחמת העולם השנייה וגם לאחריה. פעולות ההצלה נעשו במסגרות מאורגנות, כגון ארגוני נוער ציוניים וארגונים יהודיים אחרים וכן בקבוצות שהתארגנו באופן ספונטני ואף ביזמה אישית. התופעה הזאת של הצלה יהודית הייתה נרחבת הרבה יותר ממה שידוע בקרב הציבור הרחב ואף בקרב המומחים, וייתכן שאף הקיפה ציבור גדול יותר ממספרם של חסידי אומות העולם. בזכות פעילות המצילים – הזרים והיהודים – נותרו מאות אלפי יהודים חיים ברחבי אירופה גם לאחר שנות ההשמדה. רוב המצילים היהודים היו בשנות העשרה והעשרים לחייהם. מעטים עדיין חיים בינינו. כולם העדיפו את השתיקה, ומעשיהם אינם ידועים ברבים - מעשים שצריכים לשמש מקור השראה וגאווה לעם ישראל. המצילים היהודים פעלו בתעוזה, עקפו את חוקי המשטר המדכא, זייפו מסמכים ושיקרו, הכול כדי שעוד יהודי יינצל. כך פעלו אף שיכולתם לפעול הייתה מוגבלת לעומת יכולתם של הגויים, שלא נרדפו על ידי הנאצים כחלק מהאידיאולוגיה של עליונות הגזע. ההתנגדות לנאצים באה לידי ביטוי בהצלה העצמית היהודית, בלחימתם של מאות אלפי יהודים בצבאות בעלות הברית ובמסגרות של קבוצות פרטיזנים יהודיות ומעורבות ומרד בגטאות ובמחנות ההשמדה. יש בכך כדי להפריך אחת ולתמיד את הטענה שהיהודים הלכו אל מותם "כצאן לטבח". אודות: משה גרומב דר' אברהם חולי סרטון באמזון *YouTube:VQIhx4lhudE* *YouTube:Bz3tp7lDK68* *YouTube:xy3QCYzpDiI*